Là ngôi trường tiếng Nhật tọa lạc tại “Tỉnh Shizuoka” ngay trung tâm nước Nhật

Chính sách bảo mật

Cung cấp hình: Hamamatsu・Cục du lịch hồ Hamana

Sử dụng thông tin cá nhân

Học viện Nhật ngữ Syonan Hamamatsu (Dưới đây, gọi là “Nhà trường”), sẽ nắm giữ một số thông tin cá nhân của khách hàng để khi cần cung cấp cho các dịch vụ pháp lý khác nhau. Chúng tôi sẽ bảo mật các thông tin cá nhân khách hàng, cố gắng nỗ lực để mang lại sự tin tưởng và an tâm cho các khách hàng của mình.
Nhà trường đảm bảo tuân thủ theo đúng luật pháp liên quan đến sử dụng thông tin cá nhân, sử dụng thông tin cá nhân một cách đúng đắn và phù hợp.

Về việc sử dụng thông tin cá nhân của Học viện Nhật ngữ Syonan Hamamatsu

1.Thu thập thông tin cá nhân
Nhà trường thu thập thông tin cá nhân một cách hợp pháp, không dùng các cách thức bất hợp pháp hay giả tạo.

2.Sử dụng thông tin cá nhân
Nhà trường chỉ sử dụng thông tin cá nhân khách hàng trong phạm vi các mục đích sử dụng dưới đây. Trường hợp không thuộc các mục đích sử dụng dưới đây, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân sau khi nhận được sự đồng ý của khách hàng.
(1)Trả lời thắc mắc ・Yêu cầu báo giá ・Trả lời thảo luận・Gửi tài liệu
(2)Gửi sản phẩm khách hàng đã đặt
(3)Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ, các loại sản phẩm, thông tin hội thảo

3.Quản lý an toàn thông tin cá nhân
Nhà trường sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp để quản lý an toàn thông tin cá nhân; Tránh các trường hợp rò rỉ, mất thông tin hoặc tổn hại đến thông tin cá nhân.

4. Ủy quyền về thông tin cá nhân
Trong trường hợp nhà trường ủy quyền một phần hoặc toàn bộ việc sử dụng thông tin cá nhân khách hàng cho bên thứ 3, chúng tôi sẽ thực hiện điều tra nghiêm ngặt về bên thứ 3; Tiến hành những giám sát chặt chẽ và phù hợp để bên thứ 3 quản lý an toàn các thông tin cá nhân được chúng tôi ủy quyền sử dụng.

5.Về cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3
Ngoại trừ những trường hợp đã được pháp luật quy định về bảo mật thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân khách hàng cho bên thứ 3 nếu chưa được sự đồng ý của chính cá nhân đó.

6.Tiết lộ, đính chính thông tin cá nhân
Khi có yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân từ chính khách hàng, chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện. Tuy nhiên, nếu không xác nhận được người gửi yêu cầu là chính khách hàng, chúng tôi sẽ không thực hiện đối ứng yêu cầu đó.

Nếu có sai sót về nội dung thông tin cá nhân và có yêu cầu đính chính, bổ sung hoặc xóa bỏ thông tin từ khách hàng, chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện yêu cầu sau khi tiến hành kiểm tra. Khi đó, nếu không xác nhận được người gửi yêu cầu là chính khách hàng, chúng tôi sẽ không thực hiện đối ứng yêu cầu đó.

Nếu có câu hỏi hoặc yêu cầu gì liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân của trường chúng tôi, xin vui lòng liên lạc theo thông tin dưới đây.
HỌC VIỆN NHẬT NGỮ SYONAN HAMAMATSU
E-mail:info@syonan-academy.jp
Điện thoại:+81-53-449-5150 (Thứ 2 ~Thứ 6 9:00 ~17:00)

7.Tổ chức, thể chế
Nhà trường cùng người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân là ông Hiroyasu Morimoto sẽ không ngừng cải thiện và quản lý hiệu quả các thông tin cá nhân.

8.Thay đổi phương châm
Nội dung chính sách này có thể thay đổi. Chính sách sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ khi được đăng trên trang này, ngoại trừ trường hợp khác thuộc quy định của nhà trường.

Yêu cầu hồ sơ
Liên hệ, hỏi đáp

Nhà trường sẽ gửi tài liệu chi tiết về Học viện Nhật ngữ Syonan cho bạn.

Yêu cầu hồ sơ
Liên hệ, hỏi đáp

Nhà trường sẽ gửi tài liệu chi tiết về Học viện Nhật ngữ Syonan cho bạn.